Е.А. Корнеева (ЛЯР ОИЯИ), Е.А. Суслов, М.С.Постников, А.Н. Титов (ИФМ УрО РАН), I.A. Bobrikov (CIC energiGUNE)

Рентгеновский дифрактометр PANalytical Empyrean, ЛНФ ОИЯИ