J. Jenczyk, J. Mielcarek, A. Pajzderska, J. Wasicki (Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University, Uniwersytetu Poznanskiego 2, 61-614 Poznan, Poland.)

Raman spectrometer